SEN, KTORý SA OPAKUJe

Ako pracovať so snami, ktoré sa vracajú?

Niektoré sú desivé, iné príjemné…

Kedy a PREČO sa nám opakujú sny alebo ich časti či motívy?

Ako s nimi pracovať a skvalitniť vďaka ním svoj každodenný život?

Sú tu pre tvoj osobnostný rast

Sny, ktoré sa nám opakujú, stoja za povšimnutie.

Nie je to náhoda, že sa vracajú a pripomínajú ti svoje posolstvo.

Dokážeš toto posolstvo rozlúštiť a prijať do svojho života?

Pripravila som balíček prednášok a pracovných listov, vďaka ktorým to postupne zvládneš. Aj v prípade, že si to ešte nikdy neskúšala.

Nielen, že porozumieš svojim snom, ale budeš vďaka ním silnejšia a vyzbrojená zdolať svoje životné výzvy.

Opakujúci sa sen
prináša naliehavé posolstvo.

Keď mu porozumieš
a integruješ ho do svojho života,
nebude ťa viac prenasledovať.

Nočné mory, sny na nerozoznanie od reality, príjemné spomienky,
tréma a skúšky, tajomné miesta…

Je viacero kategórií „opakujúcich sa snov“
a spoločne sa na ne pozrieme.

Čo v balíčku nájdeš?

REFERENCIE

Petra @theskool_ biznis a marketing mentor
Petra @theskool_ biznis a marketing mentor
Read More
Na kurz som naskočila, pretože som už dlhšiu dobu vnímala, že mám veľmi intenzívne sny, a chcela som rozlúsknuť, čo mi hovoria. Zuzkin kurz mi veľmi pomohol zorientovať sa v tom, aký význam majú napr. sny, ktoré sa mi opakujú alebo klasické sny, kde ma niekto naháňa 😂 Zároveň som si vďaka Zuzke uvedomila, koľko múdrosti v našich snoch leží a že vďaka rôznych metódam ako napríklad lucídne snívanie, môžem odkryť strachy a bloky, ktoré mi dnes bránia plne rozvinúť môj potenciál (v živote aj podnikaní). Ďakujem Zuzi, že si vo mne otvorila úplne novú komnatu, teším sa z toho a viem, že sa jej v budúcnosti budem ďalej venovať 🤗

Cena balíčka prednášok
a pracovných listov je 90 €.

Uhradením svojej objednávky automaticky získaš prístupové údaje k celému obsahu tohto minitréningu.

Jednotlivé prednášky a cvičenia si prejdeš svojím tempom.

Ak sa budeš chcieť niečo opýtať, napíš mi správu na sieťach alebo mail 😉

Kto bude prednášať?

Volám sa Zuzka a som mentorkou žien, ktoré sa ROZHODLI byť spokojné. 

Sprevádzam ich cestou VEDOMÉHO upratovania v živote. Prácu so snami považujem za jeden z najúčinnejších nástrojov sebaspoznávania a osobnostného rozvoja.

Pri práci so snami využívam eklektickú metódu, čiže prepojenie viacerých prístupov k snovej práci (od šamanského a antického prístupu cez psychoanalytický, psychodynamický až po fenomenologický a zážitkový prístup).

O sny sa zaujímam prakticky od detstva. Na strednej škole som sa oddávala experimentovaniu s lucidnými snami a astrálnymi zážitkami.

Dnes vnímam hodnotu a prínos predovšetkým takých snov, do ktorých svojím egom príliš nezasahujeme. Využime radšej možnosť stať sa VEDOMÝM POZOROVATEĽOM a strategicky pracovať s cennými informáciami, ktoré nám sny sprostredkúvajú.