Upratovanie podľa archetypov: Si pripravená na veľké AHA?

Keď som pred viac ako 10 rokmi začala v električke čítať Junga, nenapadlo by mi, ako veľmi mi pomôžu jeho archetypy v domácnosti.

Čo sú to archetypy?

Archetyp je akýsi pravzor. Súbor určitých vlastností a predispozícií, ktorý determinuje to, k čomu inklinujeme, ako sa správame, v čom sa cítime dobre…

Ja som vo všetkých a všetci sú vo mne...

Ako v sebe máme mužskú i ženskú energiu (alebo povedzme, že v každej žene prebýva jej ANIMUS – mužský aspekt; a v každom mužovi prebýva jeho ANIMA – ženský aspekt), tak podobne máme v sebe aj fragmenty z každého archetypu.

Kľúčom k našej spokojnosti a k životu v SÚLADE je spoznať a prijať, ktoré archetypy v nás prevládajú.

S čím som sa narodila a čo som sa naučila...

Keď si budeš robiť test, aby si zistila, ktoré archetypy sú pre teba dominantné (odkazy na rôzne testy nájdeš na konci článku), pamätaj na toto:

Aké je tvoje prirodzené JA a čo je tvoja PERSONA?

Aká si bola ako dieťa, čomu si verila, čo ťa bavilo a dávalo ti zmysel? Akým spsobom si uvažovala?

Keď budeš na jednotlivé otázky odpovedať v tomto kontexte, poodhalíš svoje nefalšované JA.

A potom si môžeš urobiť test znovu a identifikovať archetypy svojej PERSONY.

PERSONA, to sú naše masky. Ako sme sa prispôsobili na základe životných skúseností (na základe napríklad sklamaní, úspechov…).

Je to spôsob, ako  vystupujeme na verejnosti. Ako sa prezentujete napríklad v súvislosti s tým, akú AKTUÁLNE zohrávame životnú rolu (cestovateľka, matka, milenka, študentka, podnikateľka…).

ARCHETYPY a životné roly

Klub spokojných žien @upratovanieaja vznikol pre ženy, ktoré aktuálne zohrávajú rolu matky, opatrovateľky či gazdinky, ale ich dominantnými archetypmi sú napríklad čarodejnica, bojovníčka, vizionárka, kráľovná, milenka, vedma či rebelka…

Na úrovni PERSONY potlačili svoje „pôvodné“ archetypy – a aktuálne u nich na povrchu prevláda napríklad matka, opatrovateľka či robotníčka.

Postupne však výrazný nesúlad medzi PERSONOU a prirodzeným JA zvyčajne vyústi do nespokojnosti, agresie či melanchólie. Začíname si uvedomovať, že PERSONU nedokážeme hrať dlhodobo. Dochádza k vyčerpaniu, apatii či naopak – k rebélii.

Je to individuálne.

ARCHETYPY a starostlivosť o domácnosť

Keď odhalíš a prijmeš „aký si archetyp“, rýchlo pochopíš, že sa čarodejnica, vizionárka alebo vedma jednoducho NEDOKÁŽU dlhodobo starať o svojich blízkych a domácnosť takým spôsobom, ako je to prirodzené a jednoduché pre matku, opatrovateľku či robotníčku.

Vedma či kráľovná sa, prirodzene, nedokáže tak jašiť a odviazať na detskom ihrisku ako zabávačka, dieťa či milenka.

A podobne – archetyp rebela či nevinného dieťaťa skrátka nemá predispozíciu starať sa o svojich blízkych a o domácnosť zodpovedne, pravidelne a dlhodobo.

Rebel nedokáže udržiavať v administratíve a účtoch taký poriadok ako napríklad zákonodarca či pracovitý, poctivý človek.

Otestuj sa

Vyskúšaj si urobiť testy a ak v tom budeš mať naďalej guláš, neváhaj a píš. Ideálne cez sociálne siete (ikonky nájdeš nižšie).

Tento test je v angličtine. Pokúša sa na jedno vypracovanie identifikovať tvoje prirodzené predispozície aj PERSONU. Výsledky sú pomerne stručné a zovšeobecnené.

Tento test je v angličtine a odporúčam vypracovať dvakrát. Jeden raz sa sústreď na svoje prirodzené tendencie bez ohľadu na zažité skúsenosti. Druhýkrát naplno zohľadni svoje aktuálne vnímanie sveta na základe skúseností (sklamaní či úspechov) aj životnej roly, ktorú práve zastávaš.

Tento test je zaujímavý! Je v čestine a tvoje dominatné archetypy sa pokúsi vyhodnotiť na základe tvojich rozhodovacích procesov a myšlienkových pochodov.

PREPOJME SA na sieťach